Informatie

Ontwikkeling

De ontwikkeling van de Diagnostische Vragenlijst Leren & Studeren (DVLO) is gestart in 2011. Wij hebben honderden vragen gemaakt die uitvoerig zijn uitgeprobeerd op diverse grote groepen mensen. Op basis van deze onderzoeken hebben wij de beste vragen geselecteerd. Deze vragen zijn gebaseerd op bestaande theorieën over dyslexie, ADHD, dyscalculie en autisme.

Gegevens over de vragenlijst

De DVLO is een screeningsinstrument voor allerlei mogelijke problemen met leren. Het kan gebruikt worden door volwassenen van alle leeftijden van 14 jaar, bijvoorbeeld studenten met een leerprobleem, of mensen die precies willen weten waardoor ze moeite met iets hebben, bijvoorbeeld op het werk. Maar ook voor mensen zonder bijzondere problemen kan de vragenlijst inzicht geven in sterke en zwakke eigenschappen. 

 1. Inhoud                 - 120 specifieke vragen                                                                                                           -   40 vragen over manieren van leren                                                                                     -   40 algemene vragen
 2. Tijdsduur              Gemiddeld ongeveer 45 minuten
 3. Rapportage           - Voorspelling van dyslexie, ADHD en autisme                                                                         -  Overzicht van 30 eigenschappen en manieren van leren              
 4. Procedure             Rapportages kunnen direct worden opgevraagd.
 5. Kosten                  E 3,-
 6. Betalingswijze       Ideal (individuele afname), facturering achteraf (groepsafname)

Betrouwbaarheid
De betrouwbaarheid van de DVLO is uitgebreid onderzocht in diverse groepen van mensen. Gebleken is dat de DVLO bij meer dan 95% van de mensen een goede voorspelling geeft over ontwikkelingsproblemen zoals dyslexie.

Gegevens over de rapportage

Op basis van uw antwoorden wordt een betrouwbare schatting gemaakt van dyslexie, ADHD en autisme.

Uw antwoorden worden samengevat in 30 eigenschappen. Bij elke eigenschap kunt u zien in hoeverre u deze meer of minder heeft dan gemiddeld.

De 30 eigenschappen worden samengevat in 6 clusters van elk 5 eigenschappen:

 1. Ordelijk denken en concentratievermogen
 2. Talige vaardigheden
 3. Cognitieve vaardigheden
 4. Geheugen
 5. Ruimtelijke vaardigheden
 6. Controle over denken en doen

Ook wordt gerapporteerd in hoeverre de uitslagen betrouwbaar zijn. Als de vragenlijst bijvoorbeeld heel slordig is ingevuld, zonder de vragen goed te lezen, wordt dit vermeld.